Szkolenia dla biznesu

Szkolenia zamknięte:

“Skuteczne delegowanie zadań analiza niepowodzeń, opanowanie narzędzi.”

Celem szkolenia jest zdobycie takiej wiedzy i narzędzi aby delegowanie zadań nie było wyzwaniem, a przyjemną dyskusją i ustalaniem z pracownikami podziału obowiązków.

Zajęcia mają przybliżyć wszystkich, którzy w zakresie swoich kompetencji delegują zadania do sytuacji, w której nie będą musieli po raz kolejny odwoływać spotkania ze znajomymi i rodziną, żeby w końcu poczuli się spełnieni, przełożeni i podwładni czerpali satysfakcję ze współpracy z nimi, a wspólna praca przynosiła wymierne korzyści w postaci rosnącego portfela klientów i cyferek na koncie Firmy.

 

„Rentowne relacje w zespole – jak nie tracić pieniędzy przez negatywną atmosferę w firmie.”

Celem cyklu warsztatów jest rozwinięcie umiejętności współpracy z zespołem przy zachowaniu pozytywnych relacji. Poznanie wachlarza emocji towarzyszącego ludziom w różnych sytuacjach, oraz poznanie sposobów komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Odnalezienie swojej odpowiedzi na pytania związane ze wspólną pracą w zespole, czy ogólnie dalszą pracę w firmie. Odkrycie technik umożliwiających zmianę warunków pracy.

 

Warsztaty integracyjne i budowanie zespołu:

„Zakręcona integracja – czyli kręcimy film o naszej firmie.”

„Podgrzana atmosfera – grywalizacja kulinarna.”

Spotkania integracyjne mające na celu odświeżenie i/lub wzmocnienie relacji między pracownikami. Poszukanie odpowiedzi na kilka pytań – dlaczego razem pracujemy, co jest dla nas ważne, jakie są nasze wspólne cele, co każdy z nas wnosi do zespołu i wiele podobnych definiujących dobry zespół. Jeśli w zespole pojawiają się nieporozumienia to właśnie na warsztacie można poszukać ich źródła         i wspólnie znaleźć rozwiązanie.

 

„Wszystko co powinieneś wiedzieć o rynku i konkurencji, ale nie wiesz jak o to zapytać.”

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie kilku sposobów zdobywania ogólnie dostępnej wiedzy na temat konkurencji i rynku, opracowywaniu jej dla pracowników działu handlowego jako zaplecza informacji niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków. Dostępne informacje mogą być wykorzystywane w rozmowach handlowych z klientami bez naruszania etyki handlowej, ani tworzenia czarnego PR ponieważ są ogólnodostępne, a ich moc jest w odpowiednim zestawieniu z informacjami o naszej firmie.

 

„Komu ofertę, komu – tworzenie ofert produktowych i usługowych z wykorzystaniem podstawowych narzędzi dostępnych dla każdego pracownika.”

W szkoleniu najważniejsze jest pokazanie, że nie trzeba być grafikiem, ani wydawać ogromnej ilości pieniędzy na narzędzia do tworzenia ofert żeby stworzyć dobrą, profesjonalną ofertę dla klientów. Oferta stworzona przez agencje, czy inne firmy zewnętrzne zazwyczaj jest zamkniętą całością bez możliwości aktualizacji, a za każdą zmianę musimy dodatkowo płacić. A można tego uniknąć. Stworzenie oferty w firmie daje możliwość aktualizacji jej w każdym momencie, np. kiedy następują zmiany w cenniku. Oferta może być szyta na miarę każdego klienta przy wykorzystaniu stworzonego szablonu.